MENU
Giờ làm việc:

Lịch sử hình thành Thắng Lợi Group

Lịch sử hình thành Thắng Lợi Group

Thông điệp
Lịch sử hình thành

11/11/2010 - Thành lập công ty Cổ phần Địa Ốc Thắng Lợi

08/03/2011 - Khai trương Chi nhánh đầu tiên tại Bình Dương

01/06/2012 - Khai trương chi nhánh Long An

03/2013 - Khai trương chi nhánh Tây Nam

06/2014 - Khai trương Chi nhánh Hàng Xanh

10/2014 - Khai trương Văn phòng Hội sở Tại Quận Tân Bình , TP.HCM

03/2015 - Thành lập Công ty Cổ phần Xây Dựng Địa Ốc Newland

11/11/2018 - Khánh thành Thắng Lợi Building (Hội Sở)

11/2019 - Khánh thành Thắng Lợi Plaza

01/01/2020 - Khai trương Công ty WinHouse

17/06/2020 - Ra mắt Công ty Cổ phần Đầu Tư Thắng Lợi Holding

18/09/2020 -  Khai trương Công ty Thắng Lợi Long An

01/10/2020 -  Khai trương Công ty Thắng Lợi Miền Nam

01/10/2020 -  Khai trương Công ty Thắng Lợi Tây Nguyên

Sứ mệnh - Tầm nhìn
Lĩnh vực hoạt động
Ban lãnh đạo
Giải thưởng tiêu biểu
Đối tác