MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Lịch sử hình thành Thắng Lợi Group

Lịch sử hình thành Thắng Lợi Group

Thông điệp
Lịch sử hình thành

11/11/2010 - Thành lập công ty Cổ phần Địa Ốc Thắng Lợi

November 11th, 2010 - Establishing Thang Loi Real Estate JSC.

08/03/2011 - Khai trương Chi nhánh đầu tiên tại Bình Dương

March 08th, 2011 - Opening first branch in Bình Dương 

01/06/2012 - Khai trương chi nhánh Long An

June 01st 2012 - Opening branch in Long An

03/2013 - Khai trương chi nhánh Tây Nam

March 2013 - Opening Tây Nam branch

06/2014 - Khai trương Chi nhánh Hàng Xanh

June 2014 - Opening Hang Xanh branch

10/2014 - Khai trương Văn phòng Hội sở

October 2014 - Opening Office of Head Quarter

03/2015 - Thành lập Công ty Cổ phần Xây Dựng Địa Ốc Newland

March 2015 - Establishing NewLand Real Estate JSC.

03/2016 - Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thắng Lợi Premier

March 2016 - Establishing Thang Loi Premier Investment JSC.

11/11/2018 - Khánh thành Thắng Lợi Building

November 11th, 2018 - Opening Thang Loi Building

Sứ mệnh - Tầm nhìn
Đối tác