MENU
Giờ làm việc:

Bản tin Thắng Lợi - Kênh thông tin nội bộ Thắng Lợi Group

Bản tin Thắng Lợi - Kênh thông tin nội bộ Thắng Lợi Group

Workshop chiến lược 2022 Chuyên đề 1: Chiến lược đầu tư và sản phẩm chủ lực của Tập Đoàn giai đoạn 2022 - 2025

Workshop chiến lược 2022 Chuyên đề 1: Chiến lược đầu tư và sản phẩm chủ lực của Tập Đoàn giai đoạn 2022 - 2025

Vừa qua, Ban Lãnh đạo Tập đoàn BĐS Thắng Lợi đã triển khai chuỗi sự kiện workshop chiến lược được điều phối bởi những lãnh đạo toàn năng của Tập đoàn với sự tham gia của các cấp quản lý Tập đoàn và lãnh đạo các công ty thành viên. Đây là một trong những ...

Xem thêm ...