MENU
Giờ làm việc:

Tầm nhìn - Sứ mệnh Thắng Lợi Group

Tầm nhìn - Sứ mệnh Thắng Lợi Group

Thông điệp
Lịch sử hình thành
Sứ mệnh - Tầm nhìn

Tầm nhìn

 " Trở thành tổ chức kiểu mẫu  trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt thông qua việc tạo ra các dự án có giá trị sống cao" 

Sứ mệnh

Vì một cuộc sông tốt đẹp hơn cho người Việt 

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Chính trực - Kỷ luật - Khát vọng - Khác biệt

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư và phát triển dự án bất động sản

- Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng

- Kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực hoạt động
Ban lãnh đạo
Giải thưởng tiêu biểu
Đối tác