MENU
Giờ làm việc:

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản trị của HĐQT Tập Đoàn/ Công ty thành viên thuộc hệ thống Tập Đoàn.

Là đầu mối tổ chức các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ, Ban Lãnh đạo Tập Đoàn.

Hỗ trợ HĐQT trong các công tác đối ngoại của Tập đoàn.

Phối hợp với các Phòng Ban/ Công ty thành viên xây dựng Báo cáo thường niên.

Soạn thảo, dự thảo các tài liệu liên quan đến HĐQT.

Làm thư ký và soạn thảo các văn bản của các cuộc họp trên.

Thực hiện quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan tới hoạt động quản trị của HĐQT.

Thu thập, xử lý và phân tích thông tin cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch.

Trợ giúp Chủ tịch theo dõi, đôn đốc các đơn vị, bộ phận thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế và điều lệ của công ty.

Thực hiện giải quyết các thủ tục về thù lao, công tác, các chế độ giành cho thành viên HĐQT và Thành viên Ban Lãnh đạo theo điều lệ và các Quy chế công ty.

Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động các Phòng ban thông qua báo cáo của các Phòng ban/ Bộ phận.

Tham mưu cho Chủ tịch trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty/ Phòng ban chức năng phụ trách.

Kiểm tra các văn bản, tài liệu từ các bộ phận chuyển đến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.

Đảm bảo tất cả thông tin có liên quan đến công việc, kế hoạch tuyệt đối bảo mật.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Thương mại/Tài chính/Đối ngoại/Quản trị Văn phòng/Luật,…hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng Anh.

Kỹ năng Quản trị Hành chính văn phòng.

Kỹ năng soạn thảo văn bản, tốc ký.

Nghiệp vụ thư ký/trợ lý tốt.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Thu nhập từ 16 - 20 tháng lương thực lãnh/năm.

Du lịch trong và ngoài nước 1 - 2 lần trong năm.

Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 40% - 60%/năm.

Được hưởng chính sách thưởng khuyến khích hiệu quả tương đương 1000 - 1500 USD.

Được tài trợ 100% học phí các khóa học theo chính sách đào tạo của Công ty.

Được hưởng 100% bảo hiểm Thắng Lợi Care.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BĐS Thắng Lợi

Người liên hệ: Phòng Nhân Sự

Địa điểm: 51 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6 - Thắng Lợi Building

Email: tuyendung@thangloigroup.vn 

Hotline: 02838125252 - Ext: 28

Fanpage: https://www.facebook.com/thangloigroup.vn/
banner