MENU
Giờ làm việc:

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc những vấn đề liên quan đến hoạt động của Phòng Đầu tư.

Triển khai, thực thi, giám sát toàn bộ hoạt động của Phòng Đầu Tư.

Nghiên cứu, phân tích, dự báo các vấn đề liên quan đến toàn bộ hoạt động của Phòng Đầu Tư.

Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược đầu tư trung và dài hạn cho Công ty.

Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác khác.

Nghiên cứu, phát triển quỹ đất. Chủ động tìm kiếm khai thác dự án mới.

Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án (1/500).

Tư vấn, phân tích, đánh giá, thẩm định về mặt pháp lý đối với các Dự án/ Doanh nghiệp mà Công ty dự định phát triển đầu tư, phương án hợp tác phát triển dự án đầu tư của Công ty và Công ty có vốn đầu tư.

Hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thành công việc chung của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về pháp luật BĐS.

Có kiến thức cơ bản về thẩm định dự án. Lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá phương án đầu tư. Lập phương án triển khai đầu tư dự án, hoàn thiện pháp lý dự án.

Có khả năng hoạch định. Có kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều hành, triển khai dự án bất động sản

Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng giao tiếp tốt.

Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Thu nhập từ 16 - 20 tháng lương thực lãnh/ năm

Du lịch trong và ngoài nước 2 - 3 lần trong năm

Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 40% - 60%/năm.

Được hưởng chính sách thưởng khuyến khích hiệu quả tương đương 1000 - 1500 USD

Được tài trợ 100% học phí các khóa học theo chính sách đào tạo của Cty.

Được hưởng 100% bảo hiểm Thắng Lợi Care.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BĐS Thắng Lợi

Người liên hệ: Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Địa điểm: 51 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6 - Thắng Lợi Building

Email: tuyendung@thangloigroup.vn 

Hotline: 02838125252 - Ext: 28

Fanpage: https://www.facebook.com/thangloigroup.vn/
banner