MENU
Giờ làm việc:

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Số lượng: 3

Chuyên viên kiểm toán mảng hoạt động

 • Kiểm toán toàn bộ mảng vận hành, kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Kiểm toán tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
 • Kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật, các văn bản lập quy trong các hoạt động của Công ty.
 • Kiểm soát hoạt động phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với chuyên viên kiểm toán mảng đầu tư, tài chính kế toán và chuyên viên kiểm toán mảng xây dựng để thực hiện các công việc theo kế hoạch chung của Ban KTNB.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban và HĐQT.

Chuyên viên kiểm toán mảng đầu tư, tài chính & kế toán

 • Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính, thuế của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.
 • Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ trong trong công tác quản lý tài chính kế toán
 • Kiểm toán các giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật
 • Tham gia trong công tác xúc tiến hoạt động đầu tư, M&A
 • Tham gia các công việc có liên quan trong mảng IPO
 • Phối hợp với chuyên viên kiểm toán mảng hoạt động và chuyên viên kiểm toán mảng xây dựng để thực hiện các công việc theo kế hoạch chung của Ban KTNB
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban và HĐQT

Chuyên viên kiểm toán mảng phát triển dự án & xây dựng

 • Kiểm toán công tác đầu tư và phát triển dự án
 • Kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản
 • Phối hợp với các chuyên viên khác trong Ban trong việc kiểm soát các giao dịch phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 • Phối hợp với chuyên viên kiểm toán mảng hoạt động và chuyên viên kiểm toán mảng đầu tư, tài chính kế toán để thực hiện các công việc theo kế hoạch chung của Ban KTNB
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban và HĐQT

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kiến thức

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc trên đại học chuyên ngành có liên quan đến Kế toán, kiểm toán, Tài chính
 • Kiến thức về quản trị công ty, khung kiểm soát nội bộ, hiểu biết về các nghiệp vụ đặc thù của lĩnh vực phụ trách kiểm toán
 • Hiểu biết các luật có liên quan đến ngành BĐS.
 • Đã từng kiểm toán công ty BĐS hoặc đã làm kiểm toán nội bộ Công ty BĐS
 • Có chứng chỉ hành nghề hỗ trợ: CIA, ACCA, CPA, … (áp dụng vị trí kiểm toán mảng đầu tư, tài chính & kế toán)

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng lập báo cáo
 • Kỹ năng soạn thảo quy trình (áp dụng vị trí kiểm toán mảng hoạt động)
 • Biết sử dụng phần mềm kế toán (áp dụng vị trí kiểm toán mảng đầu tư, tài chính & kế toán / vị trí kiểm toán mảng phát triển dự án & xây dựng) 
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Biết sử dụng phần mềm 

Thái độ:

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp về kiểm toán nội bộ, tuân thủ Pháp luật và các quy định của Tập đoàn.

 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Thu nhập từ 16 - 20 tháng lương thực lãnh/ năm

Du lịch trong và ngoài nước 2 - 3 lần trong năm

Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 40% - 60%/năm.

Được hưởng chính sách thưởng khuyến khích hiệu quả tương đương 1000 - 1500 USD

Được tài trợ 100% học phí các khóa học theo chính sách đào tạo của Cty.

Được hưởng 100% bảo hiểm Thắng Lợi Care.

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BĐS Thắng Lợi

Người liên hệ: Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Địa điểm: 51 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6 - Thắng Lợi Building

Email: tuyendung@thangloigroup.vn 

Hotline: 02838125252 - Ext: 28

Fanpage: https://www.facebook.com/thangloigroup.vn/
banner