MENU
Giờ làm việc:

Cơ hội nghề nghiệp

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH FRONT-END

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH FRONT-END

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia phát triển và xây dựng phần Frontend các dự án của công ty Thiết kế và phát triển định hướng nền tảng ứng dụng web hướng tới người sử dụng. Tham gia các dự án phát triển và bảo trì phần mềm khác nhau (Ứng dụng web, phát ...

Xem thêm ...
KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT (kiêm Trợ lý BGĐ)

KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT (kiêm Trợ lý BGĐ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Thực hiện các công việc chính liên quan đến sản xuất công nghệ cao: Lập kế hoạch, kinh phí và triển khai sản xuất công nghệ cao, hữu cơ; Đề xuất công nghệ đầu tư sản xuất hiệu quả tối ưu; Đề xuất danh mục cây trồng, vật tư, thiết ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUY HOẠCH

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUY HOẠCH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai thiết kế quy hoạch 1/2000, 1/500. Nghiệm thu giám sát tác giả. Thực hiện các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cho các Dự án đầu tư xây dựng. Nắm vững các chỉ tiêu quy hoạch, nguyên lý thiết kế quy ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ CUNG CẤP

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ CUNG CẤP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chủ trì xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn chọn lựa nhà cung cấp, biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp để trình Cấp thẩm quyền phê duyệt và ban hành. Lập kế hoạch phát triển nhà cung cấp và đối tác chiến lược theo chủ trương của Công ty (hàng ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản trị danh mục các dự án đầu tư của Hệ thống: quản lý danh mục sản phẩm; ban hành, điều chỉnh các chính sách bán hàng, bảng giá; quản lý và theo dõi việc thực hiện các chính sách bán hàng của TLG: giá bán, số lượng đã bán, số lượng ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN QS - P. QUẢN LÝ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

TRƯỞNG BỘ PHẬN QS - P. QUẢN LÝ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ các công trình. Nghiệm thu giám sát tác giả. Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty. Dựa vào bản vẽ thiết ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với nhân sự kiểm tra bảng lương, thưởng, các khoản bảo hiểm, khấu trừ công nợ qua lương, thu nhập khác.. Quyết toán thuế TNCN cho người lao động; Hạch toán các loại chi phí lương thưởng, bảo hiểm, khác vào misa, Thanh toán ...

Xem thêm ...
KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY THÀNH VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY THÀNH VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, kiểm soát, theo dõi, hạch toán, chỉ đạo kế toán viên tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty phụ trách (kế toán tổng hợp, kế toán thu, kế toán thanh toán…). Lưu trữ chứng từ theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình. Tìm hiểu, phát hiện, ngăn chặn các lỗi phát sinh, các sai phạm trong vận hành, đưa ra các kiến nghị giải pháp cải tiến, thay đổi, giúp quá trình vận hành được khoa học và hiệu ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các thủ tục có liên quan đến pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư,.... theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thường xuyên cập nhật văn bản, biểu mẫu, thông tin khách hàng và các sản phẩm giao dịch lên phần mềm LandSoft. Lập và quản lý giỏ hàng, bảng giá theo dự án quản lý. Thống kê báo cáo của các chiến dịch theo yêu cầu của Ban giám ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hiện tại, với nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, cần tuyển dụng thêm vị trí Chuyên viên Phân tích đầu tư với mô tả công việc như sau: Phân tích hiệu quả các dự án khai thác cho các dự án đầu tư trực tiếp và thứ cấp. Cập nhật ...

Xem thêm ...

TUYỂN DỤNG