MENU
Giờ làm việc:

Cơ hội nghề nghiệp

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ HỆ THỐNG

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ HỆ THỐNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai và số hóa hệ thống vận hành Tập đoàn. Xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống tháng, quý, năm. Xây dựng hệ thống văn bản lập quy: quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu... Xây dựng BSC/KPI, Action plan, kế hoạch tháng. Xây ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH LONG AN

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH LONG AN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, theo dõi, giám sát về khối lượng, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của Dự án đảm nhiệm . Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ pháp lý của dự án đảm bảo đủ điều kiện thi công. Rà soát khối ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính. Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu hút nhân tài Định hướng và giám sát việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Định hướng và giám sát xây dựng hệ thống quản trị tuyển dụng hiệu quả: bộ chân dung các vị trí, bộ tiêu chí tuyển dụng, bộ mô tả công việc,… Định hướng và ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ​Định hướng, xây dựng kế hoạch truyền thông và quản trị tất cả thương hiệu Thắng Lợi Group đang sở hữu. Định hướng, xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ Thắng Lợi Group. Xây dựng, triển khai hoạt động quan hệ báo chí. Quản trị và Xử ...

Xem thêm ...
THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản trị của HĐQT Tập Đoàn/ Công ty thành viên thuộc hệ thống Tập Đoàn. Là đầu mối tổ chức các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ, Ban Lãnh đạo Tập Đoàn. Hỗ trợ HĐQT trong các công tác đối ngoại của Tập ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ DỰ ÁN BĐS

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ DỰ ÁN BĐS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu, tư vấn, cố vấn cho Ban Tổng Giám đốc những vấn đề liên quan đến hoạt động của Phòng Phát triển dự án. Triển khai, thực thi, giám sát toàn bộ hoạt động của Phòng Phát triển dự án. Hoạch định kế hoạch chiến lược và ngân sách ...

Xem thêm ...
KỸ SƯ MEP

KỸ SƯ MEP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra các hồ sơ thiết kế M&E, HVAC các công trình. Kiểm tra phát hiện lỗi thiết kế, lập danh mục lỗi thiết kế gửi Cấp quản lý. Phối hợp với phòng Quản lý Thiết kế trong việc rà soát khối lượng trong các giai đoạn thiết kế. Lập ...

Xem thêm ...

TUYỂN DỤNG