MENU
Giờ làm việc:

Cơ hội nghề nghiệp

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện việc khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của các đơn vị phòng ban để đề xuất, xây dựng kế hoạch đào tạo theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; Phối hợp triển khai, tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch hàng năm và ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN TỔNG HỢP - P. QUẢN LÍ DỰ ÁN

CHUYÊN VIÊN TỔNG HỢP - P. QUẢN LÍ DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến quá trình triển khai dự án: hồ sơ pháp lý, tờ trình, hợp đồng, hồ sơ thanh toán, biên bản họp, công văn hành chánh, bản vẽ, hồ sơ chất lượng và các hồ sơ khác một cách ngăn nắp, có hệ ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN QS - P. QUẢN LÝ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

TRƯỞNG BỘ PHẬN QS - P. QUẢN LÝ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty. Dựa vào bản vẽ thiết kế - tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình Lập dự toán cho các dự án công trình (tất cả các hạng ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN MEDIA

CHUYÊN VIÊN MEDIA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phụ trách chụp hình tất cả sự kiện dự án, nội bộ, chụp hình nhân sự mới trong công ty, số lượng 15 lần/năm. Phụ trách quản lý kho dữ liệu hình ảnh, phim của dự án và công ty thường xuyên, đảm bảo thông tin được lưu trữ khoa học, dễ ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGUỒN VỐN

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGUỒN VỐN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Liên hệ tiếp xúc với các tổ chức tài chính để thực hiện vay vốn/ bảo lãnh/,...theo nhu cầu; Thu thập hồ sơ cần thiết cung cấp cho tổ chức tài chính trong quá trình làm việc theo đúng yêu cầu (Hồ sơ pháp lý, hồ sơ Tài chính, hồ sơ tài ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Số lượng: 3 Chuyên viên kiểm toán mảng hoạt động Kiểm toán toàn bộ mảng vận hành, kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên. Kiểm toán tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Kiểm ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc những vấn đề liên quan đến hoạt động của Phòng Đầu tư. Triển khai, thực thi, giám sát toàn bộ hoạt động của Phòng Đầu Tư. Nghiên cứu, phân tích, dự báo các vấn đề liên quan đến toàn bộ hoạt động ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia cùng Giám đốc QTNNL, Trưởng bộ phận xây dựng kế hoạch, mục tiêu và thực thi dự án Phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp như Ban TGĐ đặt ra. Hỗ trợ các Khối/Phòng ban xây dựng, điều chỉnh, áp dụng chức năng nhiệm vụ, quy ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CTY THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CTY THÀNH VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phụ trách công tác Nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, tiền lương và các chế độ phúc lợi. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Triển khai công tác đào tạo hội nhập và đào tạo các kiến ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ THIẾT KẾ MEP

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ THIẾT KẾ MEP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý chất lượng thiết kế, tiến độ công việc thiết kế. Kiểm soát để đảm bảo tất cả các quy trình thiết kế và các tiêu chuẩn, quy tắc chuyên môn luôn được tuân thủ. Kiểm soát để đảm bảo tất cả các thiết kế của nhà thầu phù hợp với ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP LÝ DỰ ÁN

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP LÝ DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp phép ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN QS - P. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

CHUYÊN VIÊN QS - P. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh, quyết toán: Kiểm tra tính đúng đắn giữa khối lượng và bản vẽ thiết kế được phê duyệt, kiểm tra chủng loại vật tư đúng với vật tư đã được phê duyệt, kiểm tra đơn giá  và khối lượng thanh toán theo hợp đồng ...

Xem thêm ...
KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY THÀNH VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY THÀNH VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, kiểm soát, theo dõi, hạch toán, chỉ đạo kế toán viên tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty phụ trách (kế toán tổng hợp, kế toán thu, kế toán thanh toán…). Lưu trữ chứng từ theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các thủ tục có liên quan đến pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư,.... theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự ...

Xem thêm ...

TUYỂN DỤNG