MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

Cơ hội nghề nghiệp

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH FRONT-END

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH FRONT-END

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia phát triển và xây dựng phần Frontend các dự án của công ty Thiết kế và phát triển định hướng nền tảng ứng dụng web hướng tới người sử dụng. Tham gia các dự án phát triển và bảo trì phần mềm khác nhau (Ứng dụng web, phát ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện tìm ý tưởng để hoạch định sơ bộ về thiết kế quy hoạch/kiến trúc của các dự án mà công ty chuẩn bị đầu tư: Thực hiện các công tác sơ phác về phương án kiến trúc-quy hoạch/ Tổng mặt bằng để tham mưu cho Cấp quản lý đệ trình Ban ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản trị danh mục các dự án đầu tư của Hệ thống: quản lý danh mục sản phẩm; ban hành, điều chỉnh các chính sách bán hàng, bảng giá; quản lý và theo dõi việc thực hiện các chính sách bán hàng của TLG: giá bán, số lượng đã bán, số lượng ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP LÝ DỰ ÁN

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP LÝ DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp phép ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN QS

CHUYÊN VIÊN QS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện chức năng TVGS các hạng mục nhỏ thuộc nội bộ Cty trong đó có kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hợp đồng xây dựng bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với nhân sự kiểm tra bảng lương, thưởng, các khoản bảo hiểm, khấu trừ công nợ qua lương, thu nhập khác.. Quyết toán thuế TNCN cho người lao động; Hạch toán các loại chi phí lương thưởng, bảo hiểm, khác vào misa, Thanh toán ...

Xem thêm ...
KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY THÀNH VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY THÀNH VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, kiểm soát, theo dõi, hạch toán, chỉ đạo kế toán viên tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty phụ trách (kế toán tổng hợp, kế toán thu, kế toán thanh toán…). Lưu trữ chứng từ theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO - DIGITAL MARKETING

CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO - DIGITAL MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch định vị và phát triển thương hiệu (1 kế hoạch, thay đổi cập nhật hàng tháng) Lập chiến lược truyền thông theo tháng, quý và chủ đề dự án (Tuỳ số lượng dự án) Trực tiếp lên ý tưởng concept, câu chuyện (hình ảnh, video, ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình. Tìm hiểu, phát hiện, ngăn chặn các lỗi phát sinh, các sai phạm trong vận hành, đưa ra các kiến nghị giải pháp cải tiến, thay đổi, giúp quá trình vận hành được khoa học và hiệu ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các thủ tục có liên quan đến pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư,.... theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thường xuyên cập nhật văn bản, biểu mẫu, thông tin khách hàng và các sản phẩm giao dịch lên phần mềm LandSoft. Lập và quản lý giỏ hàng, bảng giá theo dự án quản lý. Thống kê báo cáo của các chiến dịch theo yêu cầu của Ban giám ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hiện tại, với nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, cần tuyển dụng thêm vị trí Chuyên viên Phân tích đầu tư với mô tả công việc như sau: Phân tích hiệu quả các dự án khai thác cho các dự án đầu tư trực tiếp và thứ cấp. Cập nhật ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM -TESTER (IT)

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM -TESTER (IT)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Testing dự án của một nhóm hoặc bộ phận chuyên trách. Hỗ trợ các nhóm Test về mặt kỹ thuật khi cần. Kết hợp cùng Test Manager xây dựng, giám sát, đào tạo và cải tiến quy ...

Xem thêm ...

TUYỂN DỤNG