MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

 • Định hướng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.
 • Phân tích, đánh giá đầu tư sau khi thực hiện giám sát đầu tư.
 • Phát hiện và xử lý sai sót trong đầu tư.
 • Thực hiện các báo cáo nghiên cứu, phân tích, thẩm định cơ hội/phương án/dự án đầu tư, các báo cáo ngành, thị trường chứng khoán, kinh tế vĩ mô, phục vụ hoạt động đầu tư của Công ty, của các quỹ đầu tư, các danh mục đầu tư ủy thác và tư vấn đầu tư cho khách hàng.
 • Tìm kiếm, phát hiện và đề xuất, khuyến nghị các kênh đầu tư mới vào thị trường bất động sản cho hoạt động đầu tư của Công ty.
 • Tiếp xúc, thiết lập và duy trì quan hệ với khách hàng, các cơ hội đầu tư, các cơ quan liên quan khác, thực hiện đi thăm doanh nghiệp, khảo sát để thu nhập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động phân tích đầu tư.
 • Xây dựng và quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về các cơ hội/ phương án/ dự án đầu tư của Công ty.
 • Tham gia thực hiện các buổi hội thảo, thuyết trình nội bộ và với khách hàng để đưa ra các đánh giá, phân tích, khuyến nghị đầu tư.
 • Xây dựng chiến lược hoạt động của Phòng, hỗ trợ tối đa nhu cầu khách hàng và các phòng ban trong Công ty.
 • Xử lý các phản hồi, đánh giá chất lượng thông tin, báo cáo và chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo trước Ban lãnh đạo Công ty.
 • Nắm vững các chuẩn mực đạo đức liên quan ngành và hoạt động phân tích. Công tác quản lý Phòng Phân tích Đầu tư.
 • Xây dựng các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
 • Có trách nhiệm phân công công việc, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công việc của CB-CNV trong phòng .
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc và có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho CB-CNV trong phòng.
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức chuyên sâu về thị trường Bất động sản.
 • Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm với thị trưởng Bất Động sản ở Long An và các khu vực lân cận.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
 • Khả năng quản lý và điều phối con người tốt.
banner