MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Tham gia soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến công tác Quản lý quy trình và kiểm soát tuân thủ.
 • Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình nghiệp vụ đáp ứng mục tiêu quản trị tốt, hiệu quả của công ty.
 • Phối hợp với các Trưởng Bộ phận tổ chức triển khai, áp dụng và kiểm soát các quy trình công việc vào hoạt động của các Bộ phận, Phòng ban.
 • Tìm hiểu, phát hiện, ngăn chặn các lỗi phát sinh, các sai phạm trong vận hành, đưa ra các kiến nghị giải pháp cải tiến, thay đổi, giúp quá trình vận hành được khoa học và hiệu quả hơn, nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm, rủi ro được phát hiện thông qua quản lý quy trình và kiểm soát tuân thủ tại Công ty.
 • Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm soát nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát tính tuân thủ trong Công ty.
 • Kiểm tra tính tuân thủ trong hoạt động truyền thông, quảng cáo thông qua quy chế kinh doanh, bộ nhận diện thương hiệu, văn hoá công ty, quy định truyền thông, chính sách bán hàng.
 • Kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ, chế tài, quy trình, quy định của công ty đối với người lao động.
 • Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban Kiểm soát Nội bộ.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên nghành Kinh tế, Luật.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các Công ty BĐS, Xây dựng.
 • Ưu tiên tuổi từ 25 – 35 tuổi.Có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực: Pháp lý, Quản trị rủi ro, Quản trị hệ thống, Quản trị chất lượng.
 • Kỹ năng phát hiện vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, phối hợp các phòng ban tốt.
 • Khả năng chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, quyết đoán, thận trọng và bảo mật thông tin.
 • Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa.
banner