MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia cùng Trưởng ban PTHTDN xây dựng kế hoạch, mục tiêu và thực thi dự án Phát triển Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp như Ban Tổng Giám đốc đặt ra hàng tháng.
 • Hỗ trợ các Khối/ Phòng/ Ban xây dựng, điều chỉnh, áp dụng chức năng nhiệm vụ, quy trình công việc; mô tả công việc; theo cơ cấu tổ chức Công ty hoặc khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức danh công việc theo thực tế phát sinh.
 • Tham gia với vai trò thành viên các hoạt động đào tạo, tuyên truyền nội bộ cho các Khối, Phòng, Cá nhân công ty về dự án đảm bảo sự nhận thức đúng vai trò của dự án cũng như sự sẵn sàng và cam kết thực hiện dự án theo thực tế phát sinh.
 • Đóng góp ý kiến để xây dựng phương pháp phân tích công việc đối với các chức danh nhằm xác định số lượng lao động và phân công lao động hợp lý hàng tháng.
 • Hỗ trợ trưởng ban PTHTDN trong việc Giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn các Khối, Phòng, Cá nhân thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong dự án hàng tháng.
 • Phối hợp, hỗ trợ và giám sát, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ và quy trình phối hợp có liên quan; xây dựng, cải tiến hệ thống các báo cáo nhân sự theo thực tế phát sinh.
 • Tham gia xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên các bộ phận trong công ty.
 • Tham gia xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu suất làm việc (KPIs) của CBNV Công ty.
 • Học tập các mô hình quản trị mới để áp dụng cho việc tối ưu hóa bộ máy tổ chức.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban PTHTDN

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Quản trị Nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Có kiến thức về cơ cấu tổ chức, hoạt động củ các phòng ban trong Doanh nghiệp Bất Động sản.Tiếng Anh giao tiếp
 • Giao tiếp, thuyết phục.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Quản lý thời gian.
 • Giải quyết vấn đề.
 • Lập kế hoạch và thực thi.
 • Phân tích, tổng hợp, báo cáo.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.Trung thực.
 • Công bằng.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Năng động.
 • Nhiệt tình.
 • Nhạy bén.
 • Sáng tạo.
 • Trách nhiệm.Sức khỏe tốt.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Có thể đi công tác.
banner