MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Chuyên Viên Pháp Chế

Chuyên Viên Pháp Chế

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Soạn thảo các hồ sơ, hợp đồng, quy chế và rà soát, thẩm định tính chính xác về pháp lý của các văn bản, vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán, ký kết của Công ty nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiếu rủi ro;
 • Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý trong hoạt động kinh doanh;
 • Đại diện cho công ty làm việc với khách hàng khi có yêu cầu liên quan đến luật, điều lệ trong các loại hợp đồng nói chung;
 • Báo cáo, thông báo kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành và đề xuất các biện pháp, kiến nghị để đảm bảo văn bản của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật;
 • Cập nhật thường xuyên hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh như luật đất đai, luật kinh tế, luật dân sự để hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, các hợp đồng kinh tế, dân sự để đảm bảo tính pháp lý cho các văn bản trước khi trình Tổng Giám Đốc ký duyệt;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật theo yêu cầu của các bộ phận;
 • Xây dựng các chương trình, đào tạo pháp lý nội bộ;
 • Tư vấn các vấn đề về pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc/Giám Đốc khối trong việc tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định của Công ty khi được yêu cầu.
 • Nghiên cứu các điều lệ, quy chế, quy trình để soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền và yêu cầu;
 • Tiếp nhận, soát xét, điều chỉnh về tính pháp lý đối với các văn bản trình ký từ các khối/bộ phận/phòng ban trình ban Tổng Giám Đốc;
 • Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý cho Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định của Công ty;
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên trực tiếp.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tư pháp, có chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 02 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 • Có kinh nghiệm quản lý điều hành, ưu tiên có kinh nghiệp trong lĩnh vực Bất Động Sản.Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật.
 • Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực bất động sản.
 • Kiến thức sâu về Luật.
banner