MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Chuyên Viên Lập Trình

Chuyên Viên Lập Trình

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Triển khai phần mềm

 • Chịu trách nhiệm triển khai xuyên suốt dự án phần mềm của Công ty đúng tiến độ, chất lượng
 • Xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát tiến độ và chất lượng hàng tuần, tháng, quý, năm
 • Tham gia đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm cho người dùng trong suốt quá trình triển khai và vận hành hệ thống
 • Nghiên cứu, phát triển và cập nhật các giải pháp hệ thống, phần mềm phù hợp với nhu cầu phát triển công ty. Nghiên cứu tối thiểu 2 ứng dụng trong 1 năm, phát triển và cập nhật giải pháp liên tục

2. Phát triển, nghiên cứu và bảo trì hệ thống phần mềm

 • Tham gia phối hợp phân tích, thiết kế và phát triển các module hệ thống ERP.
 • Tích hợp sản phẩm phần mềm ERP.
 • Phát triển các RESTful Web Service sử dụng Python, XML Node.js
 • Thực hiện các công việc bảo hành/ bảo trì ứng dụng & cơ sở dữ liệu xuyên suốt
 • Đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt và ổn định.
 • Khai thác cơ sở dữ liệu ứng dụng phần mềm theo yêu cầu các bộ phận (rút trích số liệu, lập các báo cáo)
 • Duy trì hệ thống ứng dụng phần mềm xuyên suốt đảm bảo hiệu quả, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác.
 • Xây dựng cơ chế backup và khôi phục dữ liệu hàng ngày, tuần, tháng
 • Quản lý quyền truy cập hệ thống ứng dụng phần mềm trong suốt quá trình vận hành.
 • Nghiên cứu chuyên sâu các mảng công nghệ theo phân công và đào tạo nội bộ.
 • Làm việc với các đối tác triển khai ứng dụng phần mềm khi có sự cố xảy ra.

3. Các nhiệm vụ khác:

 • Hỗ trợ các công việc của Phòng CNTT khi có yêu cầu.
 • Duy trì liên hệ với các nhà cung cấp và bảo đảm sự giúp đỡ tốt nhất trong hoạt động hàng ngày.
 • Hỗ trợ hoạt động của các Phòng ban/ Bộ phận khác khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các dự án chung của công ty.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

* Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học.

* Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Trên 1 năm kinh nghiệm làm dự án phần mềm, có kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế trên Odoo có ít nhất 100 người sử dụng.
 • Có khả năng phát triển / customize hoàn chỉnh cho 1 module theo yêu cầu nghiệp vụ. Hiểu rõ về front­end và back­end của Odoo.
 • Có kinh nghiệm làm việc về Python, HTML, Javascript, Odoo Framework (ORM API, Qweb, Web Service API, Workflow).
 • Có kiến thức hoạt động của 1 số module cơ bản như Nhân sự, Sales, Kế toán, CRM…
 • Khả năng tiếp thu vấn đề nhanh, chủ động trong công việc.

*Kỹ năng

 • Giao tiếp.
 • Quản lý thời gian.
 • Giải quyết vấn đề.
 • Lập kế hoạch và thực thi.
 • Quản lý rủi ro.
banner