MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm toán việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tài chính của công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Kiểm toán tình hình tài chính, kế toán theo các nội dung:
  • Kiểm tra tính minh bạch trong hệ thống báo cáo tài chính.
  • Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty.
  • Việc huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành cổ phiếu.
  • Hoạt động đầu tư vốn ra bên ngoài công ty, bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài, đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán (nếu có).
  • Việc quản lý tài sản, công nợ phải thu, phải trả, khả năng thanh toán nợ của công ty.
 • Kiểm toán tình hình hoạt động kinh doanh theo các nội dung:
  • Hoạt động tiêu thụ, tồn kho sản phẩm, doanh số và doanh thu hoạt động kinh doanh, doanh thu dịch vụ, doanh thu tài chính, thu nhập khác.
  • Hoạt động thanh toán, các khoản tạm ứng cho chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà thầu thi công, nhân viên.
  • Dòng tiền luân chuyển thu chi trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.
  • Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.
 • Kiểm toán tình hình thực hiện các chính sách, chế độ, chế tài, quy trình, quy định của công ty đối với người lao động.
 • Kiểm toán tình hình thực hiện và triển khai các dự án của công ty theo các nội dung:
  • Năng lực thi công của các nhà thầu, thầu phụ: về tiến độ, chất lượng các hạng mục.
  • Chất lượng vật liệu xây dựng, chủng loại vật tư, thiết bị.
  • Các biên bản giao nhận, nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công trình, nhật ký công trình.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên nghành Kinh tế, Luật.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các Công ty BĐS, Xây dựng.
 • Ưu tiên tuổi từ 25 – 35 tuổi.Có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, Đầu tư, Quản trị rủi ro, Quản trị hệ thống, Quản trị chất lượng,…
 • Kỹ năng phát hiện vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp,
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt,
 • Khả năng làm việc độc lập, phối hợp các phòng ban tốt.
 • Khả năng chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, quyết đoán, thận trọng và bảo mật thông tin.
 • Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa.
banner