MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Cơ hội nghề nghiệp

Trưởng Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Trưởng Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phụ trách tuyển dụng (70%) Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng (hàng tháng) Tổ chức phỏng vấn và trực Tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên đối với các vị trí được phân công. Tham gia các chương ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm toán việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tài chính của công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Kiểm toán tình hình tài chính, kế toán theo các nội dung: Kiểm tra tính minh bạch trong hệ ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Pháp Chế

Chuyên Viên Pháp Chế

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Soạn thảo các hồ sơ, hợp đồng, quy chế và rà soát, thẩm định tính chính xác về pháp lý của các văn bản, vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán, ký kết của Công ty nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiếu rủi ro; Đại diện cho ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Lập Trình

Chuyên Viên Lập Trình

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai phần mềm Chịu trách nhiệm triển khai xuyên suốt dự án phần mềm của Công ty đúng tiến độ, chất lượng Xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát tiến độ và chất lượng hàng tuần, tháng, quý, năm Tham gia đào tạo hướng dẫn ...

Xem thêm ...
Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế

Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Giai đoạn thực hiện dự án: Lập đề cương nhiệm vụ thiết kế cho từng dự án triển khai. (mỗi dự án thực hiện 1 lần) Lập quy trình quản lý thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế . (mỗi dự án thực hiện 1 lần) Lập qui trình bảo trì bảo ...

Xem thêm ...

Cơ hội nghề nghiệp