MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Cơ hội nghề nghiệp

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai phần mềm Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, kết hợp với các ngôn ngữ hỗ trợ khác như HTML5, CSS3, Javascript… Phát triển các mô đun, sản phẩm cho ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý điều hành chung toàn bộ các họat động của Phòng Đấu thầu, theo phân công của Ban Tổng Giám đốc (về nhân sự, kế họach công việc, thi đua khen thưởng, các công tác điều hành khác,…; Chủ trì, phân công và chỉ đạo các thành viên ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển Sàn Đại lý/ Liên kết Tìm kiếm và kết nối các Sàn Đại lý hợp tác phân phối sản phẩm của Công ty. Khai thác và thẩm định năng lực của Sàn Đại Lý. Phát triển mối quan hệ với đối tác là các đơn vị kinh doanh, môi giới, ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 2D

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 2D

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Truyền thông thương hiệu THẮNG LỢI GROUP (60%) - Xây dựng và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu Thắng Lợị Group: Logo, Brochure, Ppt, Bản tin nội bộ,…. - Phối hợp cùng trưởng BP lên ý tưởng, thiết kế Event phục vụ các hoạt động ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN (LONG AN)

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN (LONG AN)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án từ việc xin chủ trương đầu tư cho đến khi hoàn thành và bàn giao cho địa phương (Tỉnh Long An) Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng sang tên cho khách hàng. Xây dựng các mối quan hệ ...

Xem thêm ...
QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia trong giai đoạn tìm ý tưởng để hoạch định sơ bộ về thiết kế quy hoạch/kiến trúc của các dự án mà công ty chuẩn bị đầu tư: Thực hiện các công tác sơ phác về phương án kiến trúc-quy hoạch/ Tổng mặt bằng để tham mưu cho Trưởng ...

Xem thêm ...

Cơ hội nghề nghiệp