MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển Gấp: 50 Chuyên Viên Kinh Doanh

Tuyển Gấp: 50 Chuyên Viên Kinh Doanh

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm hiểu, nắm vững các nội quy, quy định, quy trình tiếp xúc khách hàng, thông tin về dự án, sản phẩm kinh doanh của công ty để tư vấn khách hàng.- Thực hiện công việc khảo sát, tìm kiếm, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản ...

Xem thêm ...
Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức bán hàng , sự kiện bán hàng theo tháng, quý, năm  và báo cáo cho GĐKD.- Tổ chức những sự kiện bán hàng tập trung theo từng dự án.- Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả kinh ...

Xem thêm ...
Giám Đốc Kinh Doanh Phát Triển Đại Lý

Giám Đốc Kinh Doanh Phát Triển Đại Lý

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức bán hàng , sự kiện bán hàng theo tháng, quý, năm và báo cáo cho Cấp quản lý. Tổ chức những sự kiện bán hàng tập trung theo từng dự án mà sàn được giao. Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Đào Tạo

Chuyên Viên Đào Tạo

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và mục tiêu đào tạo năm của Công ty. - Đề xuất chương trình đào tạo phù hợp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. - Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Tiền Lương - Bảo Hiểm (C&B)

Chuyên Viên Tiền Lương - Bảo Hiểm (C&B)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng, soạn thảo hợp đồng lao động - Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, TNCN - Kê khai báo cáo tình hình sử dụng lao động - Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự, HĐLĐ - ...

Xem thêm ...
Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. NHIỆM VỤ Hỗ trợ giám đốc khối cập nhật tài liệu, quy định, quy trình liên quan đến hoạch động kinh doanh & tiếp thị công ty. Quản lý và đảm bảo tài liệu bán hang luôn sẵn sang cho hoạt động bán hang. Hỗ trợ điều phối, phối ...

Xem thêm ...
Kế Toán Trưởng

Kế Toán Trưởng

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. NHIỆM VỤ * Công tác tài chính Hướng dẫn, kiểm tra BP kế toán các công ty: Lập báo cáo tài chính và các hồ sơ liên quan…theo yêu cầu của Ban tài chính trong việc vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Cử nhân sự đại diện ...

Xem thêm ...
Thư Ký Dự Án

Thư Ký Dự Án

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. NHIỆM VỤ Hỗ trợ các công việc liên quan với nhân sự tại dự án: Giám sát, thủ kho, thư ký công trình tại dự án Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện công việc dự án. Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của Khối theo tiêu chuẩn ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Đấu Thầu

Chuyên Viên Đấu Thầu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức đấu thầu - Lọc danh sách shortlist theo longlist phù hợp với gói thầu - Triển khai Lập Hồ sơ mời thầu (bao gồm bảng khối lượng hoặc phạm vi tư vấn tuỳ dạng gói thầu), các điều kiện hợp đồng theo các dạng chỉ định của Chủ ...

Xem thêm ...

Cơ hội nghề nghiệp