MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

Phát triển con người - Thắng Lợi Group

Phát triển con người - Thắng Lợi Group

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thường xuyên cập nhật văn bản, biểu mẫu, thông tin khách hàng và các sản phẩm giao dịch lên phần mềm LandSoft. Lập và quản lý giỏ hàng, bảng giá theo dự án quản lý. Thống kê báo cáo của các chiến dịch theo yêu cầu của Ban giám ...

Xem thêm ...