MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Phát triển con người - Thắng Lợi Group

Phát triển con người - Thắng Lợi Group

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Tài  sản lớn nhất của Thắng Lợi chính là con người, chúng tôi dùng người hiệu quả không phải ở chỗ hạn chế những nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là chúng tôi biết phát huy những ưu điểm của bạn. Thắng Lợi luôn hướng đến những vinh quang và đỉnh ...

Xem thêm ...
Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Trách nhiệm với cộng đồng là một phần thiết yếu trong việc đem lại sự thành công trong một nền kinh doanh toàn cầu; và là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự tín nhiệm của một thương hiệu đáng tin cậy. Vì vậy, bên cạnh việc chăm lo hoạt động ...

Xem thêm ...